Arabuluculuk

Arabuluculuğa Uygun Konular

Arabuluculuk; yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş ve işlemlerden kaynaklı özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır.

Bunlardan Bazıları;

  • İşçi ile işveren arasındaki her türlü işçilik alacakları ile tazminatlarından kaynaklı uyuşmazlıklar,

  • Ticaret Hukuku kapsamında ve Borçlar Hukuku kapsamında şirketler arasındaki, tacirler arasındaki veya şirketler ile tacirler arasındaki uyuşmazlıklar,

  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklar,

  • Kiracı, kiralayan arasındaki uyuşmazlıklar,

  • Kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar,

  • Taraflar ve şirketler arasındaki alacak verecek konularındaki uyuşmazlıklar,

  • Ortaklığın giderilmesi konusundaki uyuşmazlıklar.